Dragis pharm d.o.o. garantuje za kvalitet proizvoda iz svog prodajnog asortimana. Svi proizvodi su originalne robne marke Sante i odgovaraju specifikacijama navedenim na web sajtu ili uputstvu za korišćenje.

Reklamacije

Ukoliko imate reklamaciju na proizvod koji ste kupili naša služba prodaje će Vam pomoći. Možete kontaktirati naš korisnički servis svakim radnim danom od 09:00 do 16:00 časova na broj telefona 011 2608 801 ili na e-mail adresu prodaja@sante.rs.

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Reklamaciju možete izjaviti:

  • Korisničkom servisu na broj telefona 011 2608 801 ili na e-mail adresu prodaja@sante.rs, kako biste dobili uputstva o daljoj proceduri,
  • Reklamirani artikal dostavite u originalnoj ambalaži,
  • Podnesete na uvid račun, kao dokaz o kupovini,
  • Napišete sažet opis neispravnosti.

Na Vašu reklamaciju odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku od 8 dana a rešiti je najkasnije u roku od 15 dana. O ishodu Vaše reklamacije bićete obavešteni po donošenju odluke.

Odustajanje od ugovora

U skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača, imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena (osim u slučaju člana 37. Zakona o zaštiti potrošača ). Ukoliko odustanete od ugovora zaključenog na daljinu, povraćaj novca ćemo izvršiti najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak od ugovora uz prethodno preuzimanje u državinu vraćene robe. Kao kupac, ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim obaveze plaćanja troškova poštarine koja proistekne slanjem robe na našu adresu.

Odustankom od ugovora obavezni ste da popunite i pošaljete Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu u elektronskoj formi (kliknite na link za preuzimanje obrasca) na e-mail adresu prodaja@sante.rs pri čemu ćemo Vas o prijemu obrasca obavestiti elektronskom poštom.

Naši operateri kontaktiraće Vas u najkraćem mogućem roku radi što efikasnijeg osiguranja Vaših prava.

Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu. Da bi Vam izvršili povraćaj sredstava nepohodno je da roba za koju se vrši povraćaj novca, kao i popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, budu dostavljena na adresu koju Vam operater iz online prodavnice pošalje. Nakon potvrde o prijemu, sredstva će biti uplaćena na račun koji ste naveli u obrascu u roku od 14 radnih dana. Ispravnost podataka unetih u Dokumenta za povraćaj robe, garantujete svojim potpisom, tj.pečatom (za pravna lica)

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koje je prethodno platio platnom karticom (trgovac) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko Banke odnosno preko kartičnih asocijacija Visa i MasterCard i to storniranjem/ delimičnim storniranjem orginalne trasnakcije, banka će na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Važne napomene

  • Molimo Vas da na adekvatan način upakujete artikal koji želite da vratite. Dragis pharm d.o.o. nije odgovoran za oštećenja koja nastanu tokom transporta prilikom povrata proizvoda.
  • U skladu sa zakonskim normama, dužni ste da snosite troškove povrata.